menu>

Hurtowy
Handel Węglem

Собственная угольная продукция

С 2009 г. мы располагаем современной линией переработки угля. Благодаря этому мы поставляем клиентам уголь в форме экоореха, мелкого (штыба) концентрата, а также семечки и мелкого угля.

Наивысшее качество угольного сырья, используемого для производства, в сочетании с огромным объемом знаний о топливном угле позволяет нам утверждать, что собственная продукция PH Chudak характеризуется отличными качественными и коммерческими параметрами. Мы гарантируем постоянство качества и параметров собственной угольной продукции.

Dnia 25 maja 2010 Firma zakończyła projekt "Zwiększenie konkurencyjności P.H.Chudak S.J. poprzez zakup środków trwałych umożliwiających produkcję wysokowydajnych paliw stałych".
Projekt współfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
CHUDAK Sp. J. - Biuro handlowe: 64-030 Śmigiel, ul. Orzeszkowej 27 tel/fax: 065 51 80 656
realizacja:Studio Fabryka, strony internetowe