menu>

Hurtowy
Handel WęglemHandelsunternehmen CHUDAK

Das Hauptprofil unserer Geschäftstätigkeit umfasst den Groß- und Einzelverkauf von Heizkohle. Auf unserer Website finden Sie Informationen über das Unternehmen und die Kohleprodukte sowie unsere Dienstleistungen.Die hochwertige Heizkohle, Erbsenkohle und Kohlegrus liefern wir landesweit. Auf unserer Website finden Sie auch aktuelle Preise der  Kohle sowie alle notwendigen Informationen über Kaufmöglichkeiten.
Unser Unternehmen gehört der Gruppe von Autorisierten Händlern der Gesellschaft Kompania Węglowa S.A. an.

Dnia 25 maja 2010 Firma zakończyła projekt "Zwiększenie konkurencyjności P.H.Chudak S.J. poprzez zakup środków trwałych umożliwiających produkcję wysokowydajnych paliw stałych".
Projekt współfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
CHUDAK Sp. J. - Biuro handlowe: 64-030 Śmigiel, ul. Orzeszkowej 27 tel/fax: 065 51 80 656
realizacja:Studio Fabryka, strony internetowe