menu>

Hurtowy
Handel Węglem

Our own coal products

Since 2009 we have had a modern coal processing line. In this way, we are able to deliver to clients coal in the form of eco-pea coal, fine coal concentrate and fine-coal eco-pea.

Owing to top quality of raw materials used for the production combined with enormous knowledge on fuel coal, PH Chudak own products are characterized by excellent quality and commercial parameters. We guarantee constant quality and parameters of our own coal products.

Dnia 25 maja 2010 Firma zakończyła projekt "Zwiększenie konkurencyjności P.H.Chudak S.J. poprzez zakup środków trwałych umożliwiających produkcję wysokowydajnych paliw stałych".
Projekt współfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
CHUDAK Sp. J. - Biuro handlowe: 64-030 Śmigiel, ul. Orzeszkowej 27 tel/fax: 065 51 80 656
realizacja:Studio Fabryka, strony internetowe